Zásady ochrany osobních údajů – GDPR

Begleri Twister provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1. Kdo jsme?

Naše webová adresa je: https://begleritwister.cz

Jsme správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

Správce: Soňa Šedá, se sídlem Jugoslávská 92, 613 00  Brno, IČO: 01963201

E-mail: info@begleritwister.cz

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro:

  1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Zpracováváme:

  • Údaje, které nám zákazníci sami poskytnou. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou u nás zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření objednávky, nebo při vytvoření registrace.
  • Údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu. V případě zákazníků i jméno a příjmení, dodací a fakturační adresu, telefonní číslo, platební údaje či případnou poznámku k objednávce.

Kontaktní formuláře

Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s Begleri Twister do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

Cookies

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies, získává Begleri Twister údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Begleri Twister informace o zboží, které zákazníci či uživatelé navštívili, nebo zakoupili.

Při přihlašování vám nastavíme několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

3. S kým sdílíme vaše údaje?

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou tyto společnosti, které zajišťují správné fungování webu:

  • Shield Security – Plugin pro zajištění bezpečnosti webu
  • GetSiteControl – Plugin pro online marketing a komunikaci se zákazníkem v reálném čase
  • YoastSEO – Plugin pro analýzu webu
  • WooCommerce – Dodavatel e-shopového řešení
  • Endora.cz – Dodavatel webhostingu

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

4. Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy jsme stanovili na dobu 3 let od získání souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Můžete nám kdykoliv napsat na info@begleritwister.cz a Vaše osobní údaje vymažeme.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Záznamy kontaktních formulářů uchováváme po dobu šesti měsíců, analytické údaje jeden rok.

5. Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o opravení nebo odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Můžete nám kdykoli napsat na info@begleritwister.cz a my Vaše osobní údaje vymažeme.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ale nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6. Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná organizační a technická opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Žádné údaje nezpracovává třetí strana.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Osobní údaje nezískáváme od žádných třetích stran.

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data?

Neprovádíme žádná automatizovaná individuální rozhodování ani profilování.

V Brně 25. května 2018.