Teorie

I begleri (zkráceně “bgr”) má svá pravidla a definice. V této sekci přinášíme překlady pojmů, přesnější popis jednotlivých triků a teoretický rozbor různých setupů. Nedisponujeme sice moderním měřícím vybavením, ale přeci jsou věci, které si odjakživa přizpůsobujeme pomocí subjektivních signálů… Na základě získaných zkušeností se lze posunovat dál. Každý omyl je tedy vskutku součástí úspěchu.

Některá nastavení jsou vhodná pro relaxování (bez provádění složitých kombinací prvků), jiná zase pro žonglování, kdy chceme od begleri sílu pro provádění flipů, rollů, wrapů atd. Jelikož nastavení je velmi individuální, alespoň se pokusíme co nejlépe vystihnout hlavní aspekty…

Beady

(z angl. “korálek” nebo “kapka”) jsou závaží umístěná na obou koncích begleri. Jejich hmotnost je většinou stejná a pohybuje se mezi 10 – 20g. Dá se experimentovat i mimo tento rozsah.

Lehčí beady (do cca 11g) jsou “čipernější”, velmi lehce rozpohybovatelné. Budeme-li přidávat na hmotnosti beadů, zavnímáme, že k jejich uvedení do pohybu je zapotřebí trocha ráznosti – operujeme s větší silou..

Vložená síla pomáhá beadu vyhoupnout ze spodní úvratě (kolmo dolů – 6 hodin) do horní (kolmo nahoru – 12 hodin). Jakmile překoná horní úvrať, začíná nám naše úsilí oplácet (čím větší hmotnost, tím více síly máme k dispozici), což poznáme např. při propojování různých prvků, nebo v momentě, kdy se bgr zastaví – nastřádaná síla se promítne do prstů nebo dlaně.

Také tvar a materiál beadů ovlivňuje, jaké prvky bude možno s bgr provést. Např. lock nebo rolling stop (viz abeceda triků) jsou jedny z vhodných prvků pro testování různých tvarů.

Co se rozměrů týče, menší bead snáze „prolétne“ mezi prsty, avšak čím je menší, tím hůře se chytá.

String

(z angl. “šňůra” nebo “řetěz”) je provaz spojující beady. Většinou se používá 2mm nebo 4mm paracord. Obecně se tenký string hodí pro triky a širší pro relax/fitness. Nastavení délky je trochu složitější, protože pojem “ideální” se bude měnit nejen mezi jednotlivci, ale také s tím, jak časem získáváme zkušenosti. Do určité míry se lze délce bgr přizpůsobit roztažením prstů, přesunutím hry ke konečkům apod.

Je-li string od výchozího bodu kratší, nazývá se setup „krátká hra“ (short game). Krátká hra se vyznačuje rychlými výměnami beadů mezi prsty. Je-li string od výchozího bodu delší, setup se nazývá „dlouhá hra“ (long game). Dlouhá hra zahrnuje provádění wrapů, rollů apod. S delším stringem jsou beady „pomalejší“, takže se např. lépe chytají při přehazování. Dlouhý string také umožní provádění wrapů apod…

Gripy

Základní gripy

V základních gripech (úchopech) je jeden bead (závaží) držen mezi prsty, zatímco druhý se volně pohybuje. Všechny gripy, kromě bottom, lze provést standardně (bead se nachází na vnitřní straně dlaně) nebo na fakie (převzato ze skateboardingu, kde fakie znamená jízdu „pozpátku“ – bead se nachází na vnější straně dlaně)

Top (vrchní) grip: Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena mezi palcem a ukazovákem

High (vysoký) grip:Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena mezi ukazovákem a prostředníkem

Mid (střední) grip: Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena mezi prostředníkem a prsteníkem

Low (nízký) grip: Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena mezi prsteníkem a malíčkem

Bottom (spodní) grip: Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena pouze malíčkem

Pnoucí gripy

– Oba beady jsou zachyceny tak, aby bylo možné jeden z nich rychlým uvolněním uvést do pohybu

Označení gripů

Jak časem hra nabývala na rozmanitosti, pokročilí hráči shledávali problematickým popis jednotlivých prvků.

Časem proto vzniklo následující značení

T = palec (thumb); 1 = ukazovák; 2 = prostředník; 3 = prsteník; 4 = malíček; P = dlaň (palm). Apostrof (‘) značí fakie.

3P tedy znamená, že bead je zachycen mezi prsteníkem a dlaní, 12 značí high grip, 12′ značí fakie high grip atp.

 

Roviny a směry

Jako mnohé dovednostní hračky, i begleri lze motat ve všech směrech.

  • Rovina kola: bgr se točí vertikálně v rovině „nahoru, dolů, dopředu, dozadu“, podobně jako se šlape na kole
  • Rovina stěny: bgr se točí vertikálně v rovině „nahoru, dolů, doleva, doprava“ – rovina stěny, ke které hráč stojí zády
  • Rovina země: bgr se točí horizontálně v rovině „doleva, doprava, dopředu, dozadu“

Protože se bgr hraje v různých rovinách, termíny jako „po/proti směru hodinových ručiček“ moc nefungují. Prosté pojmy jako „nahoru, dolů“ fungují pro většinu přehupů a flipů. U rollů, kde oba beady letí opačným směrem, je to ještě jinak…

  • Inside (vnitřní) roll: Když je bead nejdále od těla, míří nahoru, směrem k hlavě/tělu/palci
  • Outside (vnější) roll: Když je bead nejdále od těla, míří dolů, směrem od hlavy/těla/palce

Rovina kola

Rovina stěny

Rovina země

Základní prvky a triky

Transfer (Přenášení)

Základní hra s begleri sestává z pohupování a protáčení beadů, aby bylo možné měnit gripy. Jeden bead držíme např. v top gripu, zatímco druhý zhoupneme, aby jej bylo možné chytit např. v low gripu. Tyto pohyby mezi gripy nazýváme „Transfery“.

Transfery mohou být „statické“ (pomalejší, s pauzou mezi chytnutím pohybujícího se beadu a uvolněním drženého beadu), nebo „dynamické“ (uvolněním drženého beadu před chycením druhého se snažíme docílit plynulého pohybu)

Rebounds (Odskoky)

Reboundem nazýváme moment, kdy se bead v pohybu dostane na konec své dráhy, odrazí se od prstů/dlaně a pokračuje opačným směrem. „Uzavřený“ odskok je provedený tak, že část stringu pod stěžejním beadem je držena v gripu, aby došlo k dočasnému zkrácení stringu pro „caged rebound“

Wrap (Navinutí)

Provedeme wrap, když držíme stěžejní bead v gripu a pohybující se bead necháme navinout na jeden nebo více prstů.

Slip (Protočení)

Dovolíme pohybujícímu se beadu, aby volně pokračoval v rotaci kolem hřbetu ruky. To se provádí tak, že se skrčí prsty držící stěžejní bead, zatímco druhý je v pohybu – pokračuje v rotaci, neskončí reboundem, ani wrapem.

Slide (Skluz)

Používá se ke změně gripu, ze standard do fakie nebo naopak. Stěžejní bead uvolníme a dovolíme stringu sklouznout „skrz“ prsty až k druhému beadu.

Roll (rolovačka)

Při rollu se točí oba beady kolem jednoho nebo více prstů. Lze provést buď v částečném wrapu (tzv. uzavřený roll), nebo v otevřené pozici (string je při rollu rovný nebo skoro rovný). V otevřené pozici se begleri může otočit kolem více prstů než ve wrapu.

Gap transfer (přeskočení)

Stěžejní bead uvolníme z gripu, aby bylo možné chytit druhý bead v tom samém gripu. Provádí se tak, že bead v pohybu necháme částečně navinout kolem vnější strany dvou prstů. Jakmile dokončí otočku, roztáhnutím prstů vytvoříme mezeru pro jeho přeskočení. Stěžejní bead je nyní uvolněn stejným směrem jako jeho předchůdce. Uzavřením mezery zajistíme bead, který byl původně v pohybu.

Bead roll and Half cab (Rolování beadu a „Půlčák“)

Rolování beadu je úzce spojeno s rolly a transfery, ale navíc zahrnují přemístění drženého beadu ze standard gripu do fakie nebo naopak.

Úplné bead rolly sestávají ze dvou kroků a začínají buď v high, nebo v low gripu. Prvním krokem je dostat držený bead do fakie mid gripu. Jak druhý bead pokračuje v rotaci, přesuneme držený bead do dalšího regular gripu po směru rotace.

Pojem „half cab“ (stejný význam jako na skateboardu) se používá pro provedení jednoho ze dvou kroků bead rollu zvlášť. Správný half cab by měl začínat z fakie.

Aerials (Vzdušné triky / „Polet“)

Trik, při kterém begleri létá vzduchem, než znovu přistane na ruce, se dá nazvat poletem. Je spousta způsobů, jak se begleri může dostat do vzduchu. Pro dodržení plynulého pohybu (flow) je lepší chytnout polet na jeden prst a pokračovat rollem, než chytat begleri do otevřené dlaně.

Combo (Kombinace)

Opravdová zábava při žonglování s begleri nastane, když je hráč schopen propojovat jednotlivé prvky a vytvářet různé kombinace, které jsou limitovány pouze kreativitou a zkušeností hráče.

Zdroj: http://www.aroundsquare.com/begleri