Technika

I begleri (zkráceně “bgr”) má svá pravidla a definice. V této sekci přinášíme překlady pojmů, přesnější popis jednotlivých triků a teoretický rozbor různých setupů. Nedisponujeme sice moderním měřícím vybavením, ale přeci jsou věci, které si odjakživa přizpůsobujeme pomocí subjektivních signálů… Na základě získaných zkušeností se lze posunovat dál. Každý omyl je tedy vskutku součástí úspěchu.

Některá nastavení jsou vhodná pro relaxování (bez provádění složitých kombinací prvků), jiná zase pro žonglování, kdy chceme od begleri sílu pro provádění flipů, rollů, wrapů atd. Jelikož nastavení je velmi individuální, alespoň se pokusíme co nejlépe vystihnout hlavní aspekty…

Beady

(z angl. “korálek” nebo “kapka”) jsou závaží umístěná na obou koncích begleri. Jejich hmotnost je většinou stejná a pohybuje se mezi 10 – 20g. Dá se experimentovat i mimo tento rozsah.

Lehčí beady (do cca 11g) jsou “čipernější”, velmi lehce rozpohybovatelné. Budeme-li přidávat na hmotnosti beadů, zavnímáme, že k jejich uvedení do pohybu je zapotřebí trocha ráznosti – operujeme s větší silou..

Vložená síla pomáhá beadu vyhoupnout ze spodní úvratě (kolmo dolů – 6 hodin) do horní (kolmo nahoru – 12 hodin). Jakmile překoná horní úvrať, začíná nám naše úsilí oplácet (čím větší hmotnost, tím více síly máme k dispozici), což poznáme např. při propojování různých prvků, nebo v momentě, kdy se bgr zastaví – nastřádaná síla se promítne do prstů nebo dlaně.

Také tvar a materiál beadů ovlivňuje, jaké prvky bude možno s bgr provést. Např. lock nebo rolling stop (viz abeceda triků) jsou jedny z vhodných prvků pro testování různých tvarů.

Co se rozměrů týče, menší bead snáze „prolétne“ mezi prsty, avšak čím je menší, tím hůře se chytá.

String

(z angl. “šňůra” nebo “řetěz”) je provaz spojující beady. Většinou se používá 2mm nebo 4mm paracord. Obecně se tenký string hodí pro triky a širší pro relax/fitness. Nastavení délky je trochu složitější, protože pojem “ideální” se bude měnit nejen mezi jednotlivci, ale také s tím, jak časem získáváme zkušenosti. Do určité míry se lze délce bgr přizpůsobit roztažením prstů, přesunutím hry ke konečkům apod.

Je-li string od výchozího bodu kratší, nazývá se setup „krátká hra“ (short game). Krátká hra se vyznačuje rychlými výměnami beadů mezi prsty. Je-li string od výchozího bodu delší, setup se nazývá „dlouhá hra“ (long game). Dlouhá hra zahrnuje provádění wrapů, rollů apod. S delším stringem jsou beady „pomalejší“, takže se např. lépe chytají při přehazování. Dlouhý string také umožní provádění wrapů apod…

Gripy

Základní gripy

V základních gripech (úchopech) je jeden bead (závaží) držen mezi prsty, zatímco druhý se volně pohybuje. Všechny gripy, kromě bottom, lze provést standardně (bead se nachází na vnitřní straně dlaně) nebo na fakie (převzato ze skateboardingu, kde fakie znamená jízdu „pozpátku“ – bead se nachází na vnější straně dlaně)

Top (vrchní) grip: Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena mezi palcem a ukazovákem

High (vysoký) grip:Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena mezi ukazovákem a prostředníkem

Mid (střední) grip: Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena mezi prostředníkem a prsteníkem

Low (nízký) grip: Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena mezi prsteníkem a malíčkem

Bottom (spodní) grip: Bead nebo přilehlá část stringu je uchopena pouze malíčkem

Pnoucí gripy

– Oba beady jsou zachyceny tak, aby bylo možné jeden z nich rychlým uvolněním uvést do pohybu

Označení gripů

Jak časem hra nabývala na rozmanitosti, pokročilí hráči shledávali problematickým popis jednotlivých prvků.

Časem proto vzniklo následující značení

T = palec (thumb); 1 = ukazovák; 2 = prostředník; 3 = prsteník; 4 = malíček; P = dlaň (palm). Apostrof (‘) značí fakie.

3P tedy znamená, že bead je zachycen mezi prsteníkem a dlaní, 12 značí high grip, 12′ značí fakie high grip atp.

 

Roviny a směry

Jako mnohé dovednostní hračky, i begleri lze motat ve všech směrech.

  • Rovina kola: bgr se točí vertikálně v rovině „nahoru, dolů, dopředu, dozadu“, podobně jako se šlape na kole
  • Rovina stěny: bgr se točí vertikálně v rovině „nahoru, dolů, doleva, doprava“ – rovina stěny, ke které hráč stojí zády
  • Rovina země: bgr se točí horizontálně v rovině „doleva, doprava, dopředu, dozadu“

Protože se bgr hraje v různých rovinách, termíny jako „po/proti směru hodinových ručiček“ moc nefungují. Prosté pojmy jako „nahoru, dolů“ fungují pro většinu přehupů a flipů. U rollů, kde oba beady letí opačným směrem, je to ještě jinak…

  • Inside (vnitřní) roll: Když je bead nejdále od těla, míří nahoru, směrem k hlavě/tělu/palci
  • Outside (vnější) roll: Když je bead nejdále od těla, míří dolů, směrem od hlavy/těla/palce

Zdroj: http://www.aroundsquare.com/begleri